top of page
pKU4hB4Q.jpeg

PROTECT OUR WINTERS SWEDEN

Home: Welcome
Home: Product Slider
14890442_584349558424623_911032110354318

OM POW

POW SAMLAR PASSIONERADE FRILUFTSMÄNNISKOR FÖR ATT VÄRNA DE PLATSER OCH LIVSSTILAR VI ALLA ÄLSKAR FRÅN KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

FÖRÄNDRINGSVILJA FRAMFÖR PERFEKTION


Vi menar att vi inte måste vara perfekta för att kunna bidra till klimatarbetet. Istället för att söka perfektion – eftersträva förbättring. Vi som rör oss ute i naturen har alla möjligheten att göra det något mer klimatsmart, om vi alla gör bara en liten ansträngning blir det sammantaget en hel del.

Företag kan ställa om till fler digitala möten och seminarier istället för att resa långt för att träffas, och varför inte införa vegetariskt som standard vid sammankomster med mat istället för tvärtom?Vad gör POW?


POW är en politiskt obunden, ideell organisation av och för friluftsmänniskor som bestämt sig för att agera inför klimatutmaningen.

Vi är ett nätverk av företag, organisationer och privatpersoner som alla har gemensamt att vi vill bidra till och verka för en hållbar planet. Arbetet leds av en styrelse och ett växande antal medlemmar som jobbar på volontärbasis i olika arbetsgrupper. Vi är en blandad skara av olika filosofiska inställningar, gamla och unga, med kompetenser och intresseområden som kompletterar varandra.

Det som förenar oss är kärleken till att vara utomhus i naturen och vår vilja att värna den för vår och kommande generationers skull. Vi arbetar genom att informera och utbilda friluftsmänniskor i klimatfrågor genom bland annat kampanjer, reportage, evenemang och föreläsningar. Vi engagerar och inspirerar genom sociala medier, filmproduktioner och genom våra ambassadörer.

Vi flyttar upp klimatfrågor på agendan genom att debattera och demonstrera, prata med politiker och skapa opinion.

Vi är stolta över att vara en del av en global rörelse av POW-organisationer, där vi sedan 2019 har varit med och skapat en stark europeisk struktur i syfte att tillsammans över landsgränserna kunna påverka lagstiftning och hållbar utveckling på högre nivå.


Genom att köpa POW-merch via vår webbshop bidrar du till vårt arbete och visar upp ditt engagemang i kampen för klimatet.

Home: Who We Are
bottom of page